Sve vrijednosti polja upisujete u hiljadama KM, prema posljednjem godišnjem finansijskom izvještaju.

Skala finansijskog rizika preduzeća je informativnog karaktera, rezultat će biti prikazan grafički.

Operativni rezultat


Amortizacija


Iznos postojećih kredita


Gotovina na računu
Napomena: u slučaju da niste start-up preduzeće, te ostvarujete negativan operativni rezultat , moguće je i da je poslovni model preduzeća u riziku. Kontaktirajte nas za više informacija.