kupoprodaja_preduzecaVeći od vas žele da kupe Vaš biznis.
Možda je to cijena za koju vrijedi prodati ? Treba Vam pomoć pri prodaji preduzeća ?

Širite poslovanje i kupujete novo preduzeće. Da li ćete platiti previše?
Provjerićemo održivost poslovanja preduzeća koje kupujete.
Uporedićemo predvidjeno ulaganje sa očekivanim budućim benefitima.
Dobićete još jedno mišljenje, prije no što donesete konačnu odluku.

Solvia FME može osmisliti i model kupovine/prodaje preduzeća, te i voditi cjelokupni proces u Vaše ime.

Stojimo Vam na raspolaganju, u cilju da ostvarite povoljniju cijenu.