Adresa sjedišta
Brace Potkonjaka 45
78000 Banja Luka
Rad sa strankama
Ulica kralja Alfonsa XIII br. 43
78000 Banja Luka

SOLVIA FME – registracija Okružni privredni sud Banja Luka

SLVA-D01 – registracija CRHOV RS

ISIN/CFI: BA10SLVAD017/MMMXXX

MBS: 57-01-0103-15
MB: 11128270
JIB: 4403848120008
Upisani kapital: 10.000,00 KM; u cijelosti uplaćen

Poslovni računi
555-100-00200332-81; Nova banka, Banja Luka
161-000-01639900-54; Raiffeisen bank, Sarajevo

Niste našli pravu informaciju? Želite da saznate više o postojećim uslugama ili uputite prijedlog i sugestiju? Javite nam se još danas!

Vaše ime (obavezno)

Email (obavezno)

Naslov poruke

Vaša poruka, pitanje ili sugestija

To use CAPTCHA, you need Really Simple CAPTCHA plugin installed.