– Advokat S.T. Banja Luka, stručnog radnog iskustva 14 godina

infomedia

idfaktorlogo

academy387