analiza poslovanja / finansijska analiza / optimizacija upravljanja nabavkama

finansijsko restrukturiranje / externi CFO / izrada projekta za grant sredstva USAID

analiza mogućnosti ušteda kod promjene oblika organizovanja

analiza poslovanja / finansijska analiza / analiza investicionog momentuma

zastupanje u poslovnim pregovorima

analiza poslovanja / finansijska analiza

analiza poslovanja / finansijska analiza

analiza poslovanja / finansijska analiza

plan finansijske konsolidacije

izrada projekta za grant sredstva USAID

analiza poslovanja / finansijska analiza / restrukturiranje kreditnih zaduženja

projekcija finansijskih KPI / izvještavanje prema grant donatoru / izrada projekta za grant sredstva MPTK

finansijska analiza / analiza kreditnog potencijala

izrada projekta za grant sredstva MIERS / izrada projekta za grant sredstva USAID / izrada FDI prospekta / izrada projekta za grant sredstva EBRD

analiza mogućnosti finansiranja

izrada projekta za grant sredstva CEI-INT

izrada projekta za grant sredstva SIDA

izrada projekta za grant sredstva SIDA

izrada projekta za grant sredstva EU4B / restrukturiranje kreditnih zaduženja / izrada poslovnog plana

DOLINA MIRA

izrada projekta za grant sredstva MTTRS / izrada projekta za grant sredstva OP

izrada projekta za grant sredstva MTTRS

izrada projekta za grant sredstva MPKS / izrada projekta za grant sredstva EU4Agri

izrada projekta za grant sredstva MPKS

izrada projekta za grant sredstva MPPRS