analiza poslovanja / finansijska analiza / optimizacija upravljanja nabavkama

finansijsko restrukturiranje / externi CFO / izrada projekta za grant sredstva USAID

analiza poslovanja / finansijska analiza / analiza investicionog momentuma

analiza investicionog momentuma

zastupanje u poslovnim pregovorima

analiza poslovanja / finansijska analiza

analiza poslovanja / finansijska analiza

plan finansijske konsolidacije

izrada projekta za grant sredstva USAID

analiza poslovanja / finansijska analiza / restrukturiranje kreditnih zaduženja

izrada projekta za grant sredstva SIDA

projekcija finansijskih KPI / izvještavanje prema grant donatoru / izrada projekta za grant sredstva MPTK / izrada projekta za grant sredstva DIA INVEST

finansijska analiza / analiza kreditnog potencijala

izrada projekta za grant sredstva MIERS / izrada projekta za grant sredstva USAID / izrada FDI prospekta / izrada projekta za grant sredstva EBRD / izrada projekta za grant sredstva SIDA

analiza mogućnosti finansiranja

izrada projekta za grant sredstva CEI-INT / IN-HOUSE edukacija: Upravljanje finansijama preduzeća

izrada projekta za grant sredstva SIDA

izrada projekta za grant sredstva SIDA

izrada projekta za grant sredstva EU4B / restrukturiranje kreditnih zaduženja / izrada poslovnog plana / izrada projekta za grant sredstva SIDA / sprovodjenje cjelokupnog TAM procesa (TurnAround Management) / externi CFO

izrada projekta za grant sredstva MTTRS

izrada projekta za grant sredstva EU4Agri / izrada projekta za grant sredstva FMRPO

izrada projekta za grant sredstva MPKS

izrada projekta za grant sredstva MPPRS

izrada projekta za grant sredstva SIDA

izrada projekta za grant sredstva SIDA

izrada mape puta prelaska DZ na trezor JLS

izrada projekta za grant sredstva MPPRS

operativno partnerstvo u izvodjenju projekata

izrada projekta za grant sredstva EU4Agri

izrada projekta za grant sredstva EU4Agri / izrada projekta za grant sredstva EKOfond FBiH

IN-HOUSE edukacija: Upravljanje finansijama preduzeća / Procjena kreditnog rizika korporacija /

izrada projekta za grant sredstva MPPRS

finansijska analiza sa empirijskom testom procjene vrijednosti preduzeća

izrada projekta za grant sredstva EU4Agri

IN-HOUSE edukacija: izrada razvojnih projekata

izrada projekta za grant sredstva MPPRS

izvođenje projekta edukacije poljoprivrednika na području Semberije

izrada zajedničkog projekta za grant sredstva EU4Agri

IN-HOUSE edukacija: uvod u poslovno planiranje

savjetovanje pri akviziciji novog biznisa

izrada start-up plana za grant sredstva EU4Agri

empirijski test procjene vrijednosti preduzeća

analiza tržišta nabavke