edukacijaOrganizujemo IN-HOUSE edukacije za zaposlene u Vašem preduzeću. Znanja stečena na specijalističkim edukacijama efikasno se mogu primjeniti u svakodnevnom poslovanju. Vaše preduzeće može dobiti na vrijednosti kroz dodatnu finansijsku edukaciju odgovarajućih zaposlenika. Edukacija je projektovana tako da bude lako i prihvatljiva i primjenjljiva.

Organizujemo OPEN edukacije za vlasnike i menadžere preduzeća. Ove edukacije se organizuju periodično i po regijama, u saradnji sa nadležnim razvojnim agencijama (sponzorima). OPEN edukacije obuhvataju ograničen broj učesnika po edukaciji, radi lakšeg praćenja i interakcije učesnika.

Jer, znanje je dobro!